programy estradowe, przedstawienia muzyczne dla dzieci lista ważniejszych występów Duo Fix galeria z sesji zdjęciowej referencje, opinie o Duo Fix najbliższe występy kontakt o Duo Fix strona główna - Duo Fix

Lekcje na wesoło


To program muzyczno-edukacyjny przeznaczony dla klas młodszych szkoły
podstawowej. Przy pomocy wykonywanych wesołych piosenek odbywają się
lekcje języka polskiego, matematyki, przyrody, plastyki, muzyki
i gimnastyki. Między piosenkami przeprowadzane są
szybkie konkursy tematycznie związane z danym
przedmiotem. Celem tego programu jest również
integrowanie się dzieci w środowisku szkolnym
przez kulturalną zabawę. Wychowawcze
aspekty
tego programu uczą dzieci
dobrych szkolnych zachowań.

Czas 60 min
Występują 2 osoby